Tilskud til privat urørt skov

Formålet med tilskud til privat urørt skov er at sikre stabile levesteder for de arter, som er tilknyttet skov. Indsatsen baseres på frivillig medvirken fra lodsejere.

Hvilke skove er aktuelle og hvor stor er erstatningen

Kriterierne for at få tilskud er blandt andet:

Tilskuddet er baseret på en individuel beregning, hvor art, kvalitet, vedmasse, tilgængelighed og alder er de væsentligste faktorer. Kompensationen varierede i 2019 fra 21.000 – 150.000 kr/ha med de fleste projekter i intervallet 70.000 – 110.000 kr/ha.

En flot gammel egebevoksning tæt på farbar vej boner højt ud, mens en ellemose på en ø ikke giver meget i erstatning.

 

Hvilke skove står forrest i køen

I 2020 er der afsat 11,2 mio kr. og der prioriteres efter:

 

Driften ophører ved urørt skov

Udlæg af urørt skov medfører forpligtigelser – blandt andet:

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. juli 2020 og din lokale Skovdyrkerforening er klar til at hjælpe dig med ansøgningen og de helt præcise præmisser for ordningen.

Læs hele vejledningen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Orkanskoven på Bornholm. Urørt skov siden 1968

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne