Nobilis bevoksninger rammes især af billeangreb i år hvor vejrliget begunstiger billernes levevilkår, hvis der i forvejen er billetræer i skoven,hvis træerne er udsatte som følge af tørke eller andre stressforhold.

Billen mener det for alvor og træets naturlige selvforsvar er ikke nok.
Bille angreb, trods træets forsøg på selvforsvar

Klassiske kendetegn på barkbilleangreb

På nært hold er det små borehuller og træsmuldsom afslører barkbillernes tilstedeværelse. Ligger der frisktsmuld på bark og grene er det etklassisk kendetegn på, at billerne stadig ‘arbejder’ under barken.

Borehuller efter Cryphalus picea.
Borehuller efter Cryphalus picea
Borehuller efter Cryphalus picea

Konsekvenser af angreb

I de bevoksninger hvor angreb af Cryphalus picea erobserveret,harbarkbillen væretistand til at forårsage ‘trædød’ indenfor nogle få måneder. På afstand er det derfor ofte hendøende ogsynligt rødfarvede træer, der afslører angreb af barkbillerne i en bevoksning.


Rød og døende nobilis efter billeangreb
Rød og døende nobilis efter billeangreb

Massiv forekomst af borehuller.
Massiv forekomst af borehuller.

Bekæmpelse

Fra det tidspunkt, hvor de første kendetegn på angreb kan erkendes (medio juli), må det med almindelige vejrforhold forventes, at de forpuppedelarverbegynder at klække og sværme inden for 2-3 uger (medio august) afhængig af vejrforholdene.

Hvis det er muligt, anbefales det at skove og fjerne angrebne træer fra skoven, inden billerne sværmer.

Videncenter Pyntegrønt, september 2013

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne