Angrebene startede i 2017, men tog for alvor fart med tørken i 2018. Alene i Tyskland blev næsten 36 millioner m3 træ således beskadiget i 2018. I 2019 fordobledes dette tal med efterfølgende store udfordringer for afsætningen og oparbejdningen af det beskadigede træ. Indtil videre har afsætningsproblemerne holdt sig til nærområderne, måske grundet kapacitetsudfordringer på oparbejdningen og fordi træet har været for beskadiget til at kunne indgå i de normale afsætningskanaler.

Fortsætter angrebet de kommende år kan intet dog udelukkes. Skrækscenariet findes tilbage fra 00’erne i det vestlige Canada. Her blev næsten alle contorta-fyrreskove dræbt, og træflis herfra blev sejlet til Europa for at redde bare nogle af værdierne. I 2020 er skaderne i Tyskland foreløbig opgjort til 55 millioner kubikmeter, et tal der forventes at stige mindst til sidste års niveau. Jf. forstforskere fra tyske universiteter, vil angrebet fortsætte de kommende år, kulminerende i 2021. Her vil den akkumulerede, beskadigede mængde nå op langt over 200 millioner m3.

I Danmark har skovejerne hele foråret haft travlt med at indhente det forsømte fra et efterår og en vinter præget af høj nedbør. I denne proces er det vores oplevelse at billetræer og angrebne rande er blevet skovet og fjernet inden barkbillernes første flyvning. Vi har således endnu ikke set alvorlige angreb indenlands. Men som skovejer er det vigtigt at du fortsat holder godt øje med dine bevoksninger, og reagerer, hvis der konstateres barkbiller.

I betragtning af situationen i Centraleuropa er priserne på tømmer fortsat stabile i Danmark, og ligger på et pænt niveau historisk set. Det fortsætter også i dette efterår. Situationen i Centraleuropa kommer med al sandsynlighed til at strække sig over en årrække, og vi forventer derfor ikke store prisændringer i de kommende år. Som skovejer skal man derfor ikke forvente at opnå højere priser for sit træ ved at vente. Man bør derfor i højere grad vurdere bevoksningens nuværende tilvækst og stabilitet, og inddrage risici som billeangreb og stormfald i sin beslutningsproces, når man går med overvejelser om at afdrive hugstmodne bevoksninger. Brug meget gerne din lokale skovfoged til faglig og markedsmæssig sparring i denne proces.

God sommer.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne