Sidste sommer meldte næsten alle store europæiske store skovbrugslande om skader pga. barkbiller og tørke. I Centraleuropa var der også i 2019 tørke modsat Danmark, og det har ført til at op mod 200 millioner m3 nåletræ er skadet af biller og tørke. Til sammenligning er en normal årshugst af nål i Danmark omkring 2 millioner m3. Det er ikke bare rande, som det typisk ses i Danmark efter en pludselig eksponering, men store flader, kanter og sågar enkelttræer i blandinger, der er blevet ramt. På grund af et varmt forår i 2020 er de første barkbiller allerede fløjet af sted i Midteuropa, og flere lande frygter nu endnu en varm sommer med store angreb af barkbiller. Problemet er størst i områder med stor vedmasse, mange gamle bevoksninger og svag tynding. Flere steder er oprydningen efter angrebene i 2019 heller ikke færdig, hvilket yderligere forbedrer forholdene for barkbiller. Resultatet er af markedet reelt er kollapset på visse sortimenter i de hårdest ramte områder. Danmark og Nordtyskland er indtil nu blandt de områder, der er sluppet lettest, så det er nu du skal ud og holde øje med angreb og få saneret, hvis du ser angreb.

På positivsiden er løvtræsmarkedet i Kina på vej op igen, og vi håber og forventer at kunne skove løvtræ som normalt efter sommerferien.

Afsætningen af nåletræ til Asien er også så småt på vej op igen og foreløbig holder de danske savværker ligeledes dampen oppe og aftager træ som normalt for årstiden.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne