Mange træer er døde, og mange bevoksninger og endog helt unge kulturer er afviklet gennem de seneste år. Man har forsøgt at redde, hvad reddes kan.

Men det er som om askene generelt ser en smule bedre ud i år. En del træer, som vi havde afskrevet, har en bedre beløvning end sidste år.

Det stemmer med nye svenske undersøgelser gennemført mellem 2007 og 2012, som viser, at kun få af træerne dør på lang sigt, hvis de er gamle og veletablerede. Træerne kommer godt nok til at se syge ud, fordi deres skud visner. Men mange af dem skyder igen, siger forskeren Iben Magrethe Thomsen fra Københavns Universitet til Danmarks Radio.

Sygdommen bliver dog ved med at være i træet, og selv om træet i mange tilfælde kan holde sygdommen i skak, så skal man ikke regne med, at én gang angrebne træer bliver raske. Men en del kan altså være altså i stand til at regenerere og sætte nye skud. Og så længe de er i stand til det, så overlever de, siger Iben Thomsen.

Forskere leder efter immune træer

På trods af disse seneste meldinger om angrebne træers stædighed, så fortsætter arbejdet med at udvikle provenienser, som er helt modstandsdygtige – eller næsten modstandsdygtige – med sygdommen.

Forskere ved Københavns Universitet samarbejder med Naturstyrelsen, Skovdyrkerne og enkelte private skovdistrikter om at finde sunde træer, som man kan arbejde videre med i avlen. Det har nemlig vist sig, at to-tre procent af asketræerne er immune overfor svampen. Og det kan forskerne bruge til at fremelske en ny bestand af træer, der kan forsvare sig mod sygdommen.

Vi håber på snarlig etablering af to frøplantager – en for Bornholm og en for resten af Danmark.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne