Skadedyr er et dyrt bekendtskab for juletræsproducenten. Galmiden er ingen undtagelse og når den suger saft fra træets nåle, forsager det en bronzefarvning af nålene, som i slemme tilfælde medfører nåletab. Derfor bør man også holde særligt øje med den.

Kontrol
Galmiderne finder man på de gamle nåle. De kan ses på både over- og undersiden af nålen. Ofte sidder de i de tætteste træer og gerne nær træets kerne. Det kræver en lup med 10x forstørrelse for at erkende miderne, men ved kraftige angreb kan de ses med det blotte øje.

Miderne foretrækker lune områder, det være sig syd siden af træet, træer langs læhegn eller områder i kulturen, hvor der er varm og stillestående luft. I kulturer, hvor man har bekæmpet galmider, er det ikke ualmindeligt, at forekomsten af mider er størst i de midterste rækker, da det kan være svært for tågesprøjten at sikre tilstrækkelig dækning her.

Bekæmpelse:
Til bekæmpelse kan Kumulus S anvendes – her udbringes med tågesprøjte 4 kg/ha i mindst 700L vand.

OBS undgå at sprøjte i temperaturer over 20 grader og solskin – forsøg i videst mulige omfang at køre om natten og altid i vindstille vejr.

Post-behandlingskontrol:
Kontrollerer man sine kulturer efter behandling, kan det være svært at erkende, om miderne er døde eller levende. De levende vil bevæge sig og man vil kunne erkende et par fimre hår. De døde vil være indskrumpede og vil naturligvis ikke bevæge sig.

Du kan altid ringe til din skovfoged, hvis du er i tvivl.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne