Så er det nu at der skal ses efter mider
Check de lune områder i kulturen: Sydvendte skråninger, gode læforhold og lignende. Oftest er midten af bedene områder, hvor skadedyr findes flest, grundet dårligere dækning ved tidligere års sprøjtninger. På disse udsatte steder er det nok at registrere på 30-50 træer/ha.
Unge kulturer: indlæg en diagonal i kulturen.
Det er en god ide at opmærke disse områder, eller bedre – at opmærke de enkelte træer der registreres på. Så er det muligt at følge udviklingen og effekten.

Hvor sidder miderne?
I ”kernen” af træet. Dvs. på 2-4 år gamle nåle midt i træet. Både på over- og undersiden af nålene. Bræk et skud af inde i træet og undersøg denne med en lup med forstørrelse på ca. 10x.

Bekæmpelse:
Skal normalt ske før/lige omkring udspring og i godt sprøjtevejr, men konstateres der mider skal der sprøjtes. God sprøjtepraksis:Vælg dage med temperatur under 25 grader og overskyet uden regn.

Kumulus S: 4 kg/ha (off-label godkendelse). Sørg for at dække træerne grundigt ved brug af høj vandmængde, 800-1000l/pr. ha.

Har det virket?
Døde (og levende) mider er svære at erkende, idet de skal ses gennem lup. Når de kravler rundt i svovlet, dør de pga. indtørring. Dvs. døde mider bliver indskrumpede, tørre og de bevæger sig ikke.

Seniorkonsulent Frands Fraas Nielsen, Videncenter for Juletræer

By: Frands Fraas Nielsen

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Frands Fraas Nielsen