En række skovejere, der blev ramt af stormfald i 2013 har modtaget erstatning fra deres basisforsikring for stormfald.

Disse erstatninger skal efter Skovdyrkernes opfattelse ikke indkomstbeskattes.

Stormfaldserstatningen bør beskattes efter reglerne for ejendomsavancebeskatning – og her vil der kun rent teoretisk kunne opstå en avance, der kan beskattes.

Vi udsender en skrivelse herom direkte til de godt 200 skovejere, der har modtaget erstatning fra Skovdyrkernes forsikringsordning efter stormfaldet i 2013.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne