Skovdyrkerforeningerne harher ultimo maj fået en henvendelse fra skattevæsenet i anledning af, at man er i gang med ligningen af skovejere, der har fået udbetalt erstatning i forbindelse med stormfaldet i 2005.

En række skovejere er ifølge skattevæsenets oplysninger blevet sat i skat af de 7.750 kr/ha, som erstatningen udgjorde.

Det er forkert. Beløbet er erstatning for et formuetab og skal derfor ikke indkomstbeskattes. Hvis man bliver sat i skat af den udbetalte erstatning, skal der klages.

Skovdyrkerforeningernes sekretariat vil skrive direkte ud til de op mod 400 medlemmer,som har fåetudbetalt erstatning gennem vores forsikring.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

By: Per Hilbert