En veloplagt Poul Arne Madsen, som er direktør for selskabet og skovfoged for plantagens 1400 ha fortalte indledningsvist om plantagens historie. Det har været et kæmpearbejde at få arealerne konverteret fra hede til skov. Men gennem generationers arbejde er det lykkedes, at skabe en spændende og varieret skov, hvor produktion af nåletræ er det klart bærende element.

Et vigtigt redskab i driften af plantagen er ”tålmodighed”. Kulturerne anlægges typisk med små billige planter og det accepteres, at kulturfasen er lidt længere end den kunne være. I det lange løb betyder et par års ekstra produktionstid ikke så meget og det er vigtigt for driften af skoven (likviditet og forrentning), at omkostningsniveauet holdes lavt. Selvforyngelse af nåletræ er en af modellerne til at etablerebillige kulturer. Disse etableres under en skærm af ”modertræer” og det er også med til at mindske de udbredte problemer med nattefrost på St. Hjøllund.

By: Kristian Løkke Kristensen