Priserne på almindelige kunstgødningstyper er i øjeblikket steget støt henover det sidste år og forventes at stige yderligere i løbet af foråret. Der meldes om mulige prisfald først på sommeren, men det er langt fra sikkert på nuværende tidspunkt.

Skovdyrkerne har lavet en prisaftale på organiske gødninger og disse fremgår af vores prisliste. I prislisten kan du få et overblik over de mest almindeligt brugte gødningsstoffer til skov, juletræer og pyntegrønt.

Bemærk at alle Binadan og Binaskov-produkterne er gode organiske gødninger med langtidsvirkende effekt og gode egenskaber i forhold til stress og jordbundsforbedring. Binaskov Deluxe er tilpasset juletræer med balanceret forhold mellem K og Mg.

Ønsker du adgang til vores attraktive priser gennem fællesindkøb, så print prislisten/blanketten her og send din bestilling pr. post til Skovdyrkerne Vestjylland, Nupark 49, 7500 Holstebro eller indscannet via mail til vest@skovdyrkerne.dk.

Er du i tvivl om gødskning, så tag fat i din skovfoged – han hjælper gerne med at få den rigtige gødningstype og mængde bestilt.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne