Syv medlemmer og en formand. Sådan er bestyrelses-sammensætningen i den nye klimaskovfond, som Folketinget vedtog at oprette kort før nytår.

Klimaskovfonden skal levere målbar CO2-reduktion.

Konkret får borgere, virksomheder og fonde mulighed for at købe CO2-enheder gennem fonden.

For de midler skal fonden plante nye skove og tage klimabelastende lavbundsjorder ud af landbrugsdrift, skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Bred bestyrelse

Miljøministeren har udpeget bestyrelsesformanden og seks af medlemmerne. Klima-, energi- og forsyningsministeren har udpeget et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmedlemmerne er:

Kirsten Brosbøl, formand. Tidligere miljøminister og stifter og direktør i 2030beyond.

Jørgen Bo Larsen – Ph.d. og professor emeritus i skovbrug.

Signe Normand – Ph.d., professor og centerleder ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet.

Jens Kristian Anders Møller – Cand.polit og adm. direktør, DLR Kredit A/S.

Tine Thygesen, entreprenør og ejer af flere virksomheder, der arbejder med bæredygtighed.

Lars Hvidtfeldt – Cand.agro og direktør, GL. Kirstineberg

Hanne Søndergaard – M.B.A i marketing og finans og Chief Marketing Officer og Executive Vice President, Arla Foods

Bo Jellesmark Thorsen (udpeget af Klima-, energi- og forsyningsministeren) – Dr.agro., ph.d. og institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Skal plante nye skove

Ministeriet oplyser, at bestyrelsen er valgt på baggrund af Klimaskovfondens formål om at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder.

Klimaskovfonden blev oprettet som en uafhængig forvaltningsenhed med egen bestyrelse og egen lov.

Bestyrelsen skal nu ansætte et sekretariat og forme de konkrete produkter, som fonden skal sælge. Det er op til bestyrelsen at forme fonden, så den bedst lever op til, hvad borgere og virksomheder efterspørger for at bidrage til klimareduktioner, skriver ministeriet.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne