Skovbruget er i bevægelse. Der sker meget i vor politiske omverden – med ændrede rammebetingelser, med ny energipolitik, med en kommende Naturplan Danmark og dermed nye roller for skovbrugssektoren.

Der sker meget i markederne for træprodukter, hvor flisen bliver stadig mere dominerende, og på juletræområdet, hvor Danmark arbejder på at fastholde sin førende position i Europa.

Og der sker meget ude hos skovejerne med nye udfordringer og nye muligheder samt en stadig større vifte af spændende driftsformål.

Det kræver en organisation, der er let på benene, og som kan flytte sig efter de ændrede ydre forhold, hvis man vil servicere en stor del af det private skovbrug. Og det vil Skovdyrkerne.

Mødet gav en række input til en justeret strategi for Skovdyrkerne. Samtidig med, at vi fastholder vores særkende, nemlig den afgørende vægt på uvildig rådgivning, og at vi i efterfølgende handel og arbejdsudførelse varetager skovejerens interesser i forhold til savværker, entreprenører og planteskoler.

Hvilket udtrykkes i vores slogan‘Brug Skovdyrkerne – så har du fagfolkene på din side’

I forbindelse med mødet lod man sig blandt andet inspirere under et besøg på Danmarks største gartneri, PKM A/S, hvis dynamiske ejer Kristian Madsen fortalte om en virksomhed, der har succes i en stærkt konkurrenceudsat branche – på grund af en rationel stordrift og stor vægt på innovation og udvikling.

Per Hilbert
Seniorkonsulent

By: Per Hilbert

Nyheden er skrevet af:

Per Hilbert

Skovrider emeritus