Forskningsenheden for juletræer er nu en realitet. Den skal sikre midler til forskning og udvikling inden for juletræsbranchen, specielt nordmannsgran juletræer. Det er konsekvensen af, at staten ikke mere ønsker at støtte denne forskning, som den gjorde tidligere gennem PAF. Her gav stat og producenter halvdelen hver.

Der er løbende en del problemer i juletræerne, som den enkelte producent ikke selv kan løse, og som kræver en forskningsmæssig indsats. For et par år siden var det problemet med Neonectria, og i øjeblikket slås mange med ’røde nåle’.

Danske Juletræer har derfor oprettet en forskningspulje, som alle dyrkere opfordres til at bidrage til – uanset om man er medlem af Danske Juletræer eller ej. Man beder producenterne om 50 kr./ha/år for danske arealer med nordmannsgranjuletræer på under 20 år. Desuden opfordres de af branchens aktører, som ikke har egen produktion, også til at bidrage. Foreningen Danske Juletræer indskyder selv 500.000 kr. i startkapital. Der vil desuden blive søgt midler i Promilleafgiftsfonden.

Forskningsenheden skal ledes af syv personer fra henholdsvis Danske Juletræer, Grossistforeningen for juletræer og pyntegrønt, Danske Planteskoler, Københavns Universitet (IGN) samt valgte repræsentanter fra bidragyderne. Sidstnævnte tænkes valgt for en toårig periode på et særskilt bidragermøde, der afholdes i forbindelse med Danske Juletræers årlige generalforsamling i maj – første gang i 2017.

Forskningsenhedens første projekt handler om ”røde nåle”, og du kan allerede nu tilkendegive din støtte til forskningsenheden ved at sende en e-mail til Opens window for sending emailcjc@remove-this.christmastree.dk.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne