Stormen, Bodil, har hærget landsdelen. Vi ser omfattende skader både i form af fladefald og bevoksninger med spredt fald. Tendensen er atde træer og bevoksninger, der til nøds klarede sig igennem stormen i oktober, nu har mistet rodfæste.

Vi kender endnu ikke det endelige omfang, men i den kommende tid vil vi fokusere på at få ryddet vejene og sikret infrastrukturen. Hertil kommer der en vigtig opgave med at få det fulde overblik over omfanget,- Hvor mange kubikmeter er der væltet? Er træerne rodvæltet eller knækket? Er der væltet mere end en årshugst i landsdelen, således der udløses stormfaldserstatning?

Vi vurderer at træpriserne og efterspørgslen i øjeblikket er gunstige, men det er vigtigt at håndtere situationen stille og roligt. Ved at bevare roen og overblikket, kan vi planlægge en hensigtsmæssig oparbejdning og afsætning,- og i sidste ende sikre, at vores medlemmer får det bedste ud af situationen.

Vi vil meget gerne høre fra dig

Der er tryk på telefonerne, efterhånden som vores medlemmer kommer ud i skoven og konstaterer at Bodil har været på visit. Hvis din skovfoged er optaget, så læg en besked med navn og nummer, så ringer han tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvis du har mulighed for at sende din skovfoged en mail/brev om dit stormfald, vil det være en stor hjælp. Skriv gerne arealstørrelse, træernes art, alder og diameter, samt om det er spredte fald eller decideret fladefald. Arealet kan være svært at vurdere, men et luftfoto fra KRAK og en tuschpen vil være et godt udgangspunkt.

Pas på dig selv, når du færdes i skoven,- og tænkt dig om en ekstra gang inden du selv går i gang med motorsaven.

KBH 6.12.2013

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne