Det er de mange små tiltag, der kan være med til at gøre den store forskel i mangfoldigheden på en skovejendom.

Det behøver hverken være dyrt eller svært at skabe, oplyser seniorkonsulent Karsten Raae, Skovdyrkerne Øerne.

Det handler om at have blik for de rigtige tiltag og at kunne leve med noget, som for nogen ser uordentligt ud eller ligefrem betragtes som noget rod.

Det, der skal til, er helt overordnet variationer over lys, skygge, fugt og varme. Sol, vand og varme er de klassiske vækstfaktorer for floraen. Føde, vand, og en sikker yngleplads er basiskrav for faunaen.

Skab nicher

Bosteder er vigtige. Her drejer det sig om at kunne være i relativ sikkerhed, at kunne skjule sårbar yngel for de mange andre dyr, der måtte efterstræbe den.

Det er en god ide at lade enkelte udgåede og gamle træer med furet bark og hulheder stå til henfald. Sørg for, at der er tale om forskellige træarter.

Lad gerne enkelte træer, der er væltet i storm eller af anden årsag, ligge. Hvis de ikke er knækkede, og der stadig er rodforbindelse, kan de gro videre og skabe nye interessante nicher. Den opadvendte rodkage og det hul, den efterlader, er med et slag blevet et helt nyt habitat.

Når der er skovet så prøv at samle kvaset i bunker. Placer bunkerne så de udsættes forskelligt for lys og udtørring og dermed rådner i varierende tempo. Grenbunken er et glimrende skjul for flere smådyr og fugle. Her kan man både yngle og overvintre.

Læs mere om mulighederne for at skabe mangfoldighed i skoven i det nye september-nummer af Skovdyrkeren.

jma@skovdyrkerne.dk

Kontakt os - find din lokalforening her

usemap=”#dakort” alt=”” />

Nord Øst Midt Vestjylland Syd Øerne Sekretarietet


Følg Skovdyrkerne på facebook - klik her

Skovdyrkerne

Sekretariatet

Parallelvej 9A

8680 Ry

info@remove-this.skovdyrkerne.dk

CVR-nr. 82 28 90 11

Jyske Bank 7560 – 1007943

Kontakt

Viden om

Om Skovdyrkerne

TYPO3 CMS

Cookies på Skovdyrkerne.dk

Når du besøger Skovdyrkerneshjemmeside anvender vi cookies til at registrere, hvad vores kunder ser på hjemmesiden.

Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies.Læs mere.

Luk


Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne