Arrangementet blev afholdt af 3 skovbrugsstuderendefra Skovdyrkerforeningen og havde et overordnet tema; Skovens Liv. Her var de studerende blevetinspirerettil at udtrykke deres holdning til livet i skoven værende en plante, et stykke vildt, en skovfoged eller en skovejer med henblik på biodiversiteten og debatten om urørt skov.

Rustrup Skov er en gammel skovegn, der rummer næsten hele naturspektret. Domineret af nåletræ men varieret mednyere løvtræskulturer og gammel bøg samt naturåbne arealer af eng, moser og beskyttede skovarealer (§3 og Natura 2000) ned mod Thorsø. I skoven lader man sig let inspirere af diversiteten, og der var ingen tvivl om, at skoven rummede barndomsminder, kultur, herlighed, æstetik og livsglæde for dens engagerede og ivrigt fortællende skovejere.

Forsamlingen fik, udover en ualmindelig dejlig vandring i forårsskoven, en introduktion af de skovbrugsstuderende om biodiversitet, skovbrug, naturtyper og fredede arealer. Der var stor spørgelyst, og det var ikke svært at gennemskue for de besøgende, at urørt skov kan være en god løsning til mere biodiversitet i vores natur, men at det ikke behøver være den eneste løsning. Vandreturen i Rustrup Skov gav et levende eksempel på, at træproduktion og biodiversitet glimrende kan gå hånd i hånd. Det ene udelukker ikke det andet.

Dagen sluttede af med hjemmebagt kage og kaffe til en flot udsigt over Thorsø i eftermiddagssolen.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne