For de ikke indviede betyder HNV ’High Nature Value’ eller på dansk ‘høj natur værdi’.

De enkelte skovområder kan få mellem 0 og 20 HNV-points – jo flere points, jo højere naturværdi. Til vores overraskelse er Tisvilde hegn et af de skovområder, der har opnået flest points. Tisvilde hegn er en sandflugtsplantage, som blev anlagt som et skovrejsningsprojekt i 1700-tallet. Skoven var oprindelig og er stadig domineret af skovfyr. De to billeder herover stammer fra den artsrige plantage:

Tilvilde contra Østerild

I den forbindelse er det interessant, at der for et par år siden foregik et større skovfældningsprojekt i Østerild Klitplantage i Thy. Man skulle skaffe plads til et forsøgsanlæg for vindmøller. Her var beskeden til offentligheden, da man fik dispensation for Skovloven, at der kun var tale om nåletræer, plantet i lange lige rækker og uden naturværdi. De kunne med stor naturgevinst til følge fjernes og omdannes til ‘atlantisk klithede’. Herunder et billede fra naturfattige Østerild plantage, inden den blev fældet.

Mærkværdigt nok er det næsten ikke til at se forskel på billederne. Dem med den høje naturscore fra Tisvilde, og det med den værdiløse, naturfattige bevoksning i Østerild.

Den rigtige natur

Der er nu lavet en 100 siders rapport om den fantastiske udvikling i Østerild hen imod atlantisk klithede, efter at den værdiløse plantage er fjernet. I artiklen ”Ny natur bryder frem i Østerild” skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside: ”En ny rapport om naturen i og omkring Østerild Plantage i Thy viser, at naturen er på rette vej. Der er gjort en stor indsats for at genskabe naturen omkring testcenteret for at fremelske sjældne naturtyper som for eksempel klithede. Græs og urter vokser frem omkring testvindmøllerne i Østerild Plantage i Thy.Vegetationen i området er både tættere og mere artsrig end før”. Det ser således ud:

Et billede fra rapporten, der er taget i forbindelse med den overvågning, som DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet har lavet for Naturstyrelsen med underteksten: ”Her kan man se, hvordan den nye natur udvikler sig”

Man skriver videre i rapporten: ”Nogle af de planter, der er blevet almindelige ved testcenteret, er bølget bunke, sand-star, almindelig kløvtand, trind fyrremos og revling. Disse planter har haft god mulighed for at brede sig, efter at den tætte nåleskov er blevet ryddet”.

Må vi i al ydmyghed gøre opmærksom på, at den dominerende plante på billedet er bølget bunke, som overalt fortrænger hedelyngen, og som man derfor mange andre stedergør sig de ihærdigste anstrengelser for at bekæmpe.

Konklusionen må være, at det er meget svært at være klog med hensyn til biodiversitet. Hvad er bedst: en sandflugtsplantage i Nordsjælland, en klitplantage i Nordvestjylland eller en ’atlantisk klithede’ samme steds? Man tør næsten ikke overlade svaret til den biologiske videnskab.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne