Analysen indeholder 5 forskellige scenarier, der belyser konsekvenserne i 2020, 2035 og 2050 ved brugen afforskellige energikilder. Der er tale om en form for teoretiske visioner, ogpå baggrund af demskal politikerne beslutte sig for, hvilket energisystem, vi skal have her i landet.

Det bliver en ret afgørende beslutning, idet energipolitikken ikke er noget, der egner sig til at blive lavet om hver anden dag.

Flisens rolle uklar

Alle scenarierindeholder mindst lige så meget biomasse,somkan produceres i Danmark.Men om det bliverskovflis, træpiller eller landbrugsafgrøder erikke afklaret.

Det er i virkeligheden heller ikke afklaret, om detender med dansk produceret eller importeret biomasse.

Men vi er fortrøstningsfulde

Flisen fra de danske skove er billig, den er et godt brændsel, den giver forsyningssikkerhed, den giver arbejdspladser, den er nærproduceret,og den er bæredygtigt produceret.

Vi vil diskutere rapporten i branchesamarbejdet ‘Træ til Energi’ med henblik på at afgøre, hvilke indspil vi vil komme med til politikerne i den nye situation.

Dansk Skovforening har på deres Åbner eksternt link i et nyt vinduehjemmeside en lidt mere udbygget omtale af to af de nævnte scenarier.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne