Kæmpe-bjørneklo: Behandling, spredning og bekæmpelse
Kæmpe-bjørnekloen kan blive op til fire meter høj og over en halv meter i diameter omkring den bredeste blomsterskærm

Udbredelsen i Danmark

Kæmpe-bjørneklo kom til Danmark fra Kaukasus, hvorfra vi også har fået nordmansgrannen, omkring 1870. Planten er opbygget af 50-150 små-skærme og den kan blive op til fire meter høj. Den er som regel to-åring, men kan blive ældre. Stænglen kan være op til 10 cm tyk, er stivhåret og med røde pletter. Den midterste og største af blomsterskærmene kan blive over en halv meter i diameter.

Giftig

Det har vi som børn fået at vide, at den er, og det passer. Plantens saft indeholder stoffet furocuomarin, der hos de fleste forårsager et eksemagtigt udslet i huden, og noget der kan minde om brandsår. Det er dog en forudsætning, at de steder hvor huden er berørt af saften også udsættes for sollys. Fænomenet kaldes fotodermatitis. Hudcellerne dør, når de påvirkes af giften, og det kan tage op til et halvt år før huden ser normal ud igen.

Behandlingen

Spredningen

Spredningen af kæmpe-bjørneklo har de seneste år taget fart. Den spreder sig næsten ukontrollabelt og betegnes som en invasiv art og dermed en af de helt store trusler mod vores biologiske mangfoldighed. En stor plante producerer op til 50.000 frø med en spireprocent på 25. Frøene er flade og spredes let med vinden. De flyder fint, hvorfor man ser kæmpe-bjørnekloen vandre ned af mange danske vandløb.

Bekæmpelse

Bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo blev med bekendtgørelse af januar 2006 gjort til et lodsejeranliggende.

§ 1. Amtsrådet og kommunalbestyrelsen kan i henhold til en endelig og vedtaget offentliggjort indsatsplan pålægge ejere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten. Stk. 2. Har amtsrådet eller kommunalbestyrelsen offentliggjort en endelig og vedtaget indsatsplan, har ejere af de i stk. 1 nævnte arealer pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen. 

Bekendtgørelsen kan i sin helhed hentes på Retsinformations hjemmeside

Begynd bekæmpelsen i marts-april måned

Naturstyrelsen har udgivet en folder som giver gode råd om bekæmpelsen af kæmpe-bjørneklo. Herfra stammer nedenstående oversigt – klik på den for forstørrelse.

Folder om bekæmpelse af kæmpe bjærneklo

Hele folderen om bekæmpelse af kæmpe-bjørnekloen kan desuden hentes på Naturstyrelsens hjemmeside