Udvalget affrøkilder er forholdsvisstort og med væsentlige forskellige i vækst og klippegrønt egenskaber, derfor betaler det sig atlede efter den bedst egnedefrøkilde til voksestedet.

Ved at vælge den bedst egnede frøkilde får man en størreandel af træer med denønskede vækst, bedre kvalitet af klippegrøntog en større opnåelig produktion pr. hektar i bevoksningens produktive år.Samlet setbetyder det større indtjening i bevoksningens levetid.Der er dog med den lille krølle, at vækstforhold og ønske til færdigvare også spiller ind på valget.

FP 623, C.E Flensborg

Der er i løbet af forrige århundrede lagt meget energi i at få udvalgt og afprøvet en række af bevoksninger for deres egenskaber i at kunne producere afkom, som kunne forbedre udbyttet at klippegrønt pr. ha.

På Dyrkningsaktuelt findes andre artikler der omtaler de forskellige provenienser og egenskaber. I denne tagervi udgangspunkt i en af de mere kendte frøkilder;FP 623, C.E Flensborgs plantage, som især er populær i Jylland.

FP 623 er en frøplantage beliggende i C.E Flensborgs plantage 30 km nord for Viborg. Jorden er gammel hede og klimaet er temmelig barskt med chance for frost næsten hele året. Plantematerialet er nøjsomt, hvad angår næringsstoffer, og denshårdførhed med hensyn til frost betyder, at plantemateriale herfra vil kunne klare sig i alle landsdele.

FP 623 bevoksningsanlæg

Modsat hovedparten af andre kendte frøkilder, der oprindelig er anlagt som klippebevoksninger og siden udvalgt til frøplantager på grund afgode og ønskedeegenskaber, blevF.P 623 oprindelig anlagt med netop frøhøst som hovedformål.

Bevoksningen blev anlagt med materiale fra de mest populære bevoksninger i 1960 erne. Materiale blevpodet på grundstammer og plantet ud i 1969-70. Plantagen består i dag af 100 udvalgte kloner, der høstes fra. Selektionen som man gjorde dengang, bevirker at man ender ud med en større koncentration af frø med de netop ønskede egenskaber. Der er naturligvisaltid en hvis procentdel af afkommet, der viser andre egenskaber, som nødvendigvis ikke erønskede.

Afkomstforsøg

I 1987 blev der anlagt et afkomstforsøg hvor 29 forskellige frøkilder i nobilis blev afprøvet 4 forskellige steder i Danmark. En af konklusionerne var, at afkommet fra FP 623 er væsentligt mere blåt end de øvrige frøkilder, der indgik i forsøget.

Nålefarven på en nobilisgrener dels knyttet til alderen og placeringenafgrenen. Selektion for blå farve vili de fleste tilfælde medføre et ældre udseende af grenene. Derudover vil selektion for blå farve – som eren meget efterspurgtegenskab – ofte også være imodstrid meddækkeevne, som eren anden efterspurgtegenskab. Dækkeevne efterspørgesisær afkranseproducenter.

Vækstvilkårenes betydning

Vækstvilkårene harvæsentligindflydelse på, hvordan planternevil udvikles oghar ogsåstorbetydning for udseendet pådet endeligesalgbare produkt, der klippes fratræerne.

Den kraftige fremelskning af blå farve iFP 623 betyder, at bevoksninger anlagtpå særligmager jord, kan opnået ‘deko’ præg ganske tidligt – og allerede mens grenene stadigkan klippesfra jorden.Ung gren med ‘deko’ præg klippet i 2 meters højde.

I denne sammenhæng er det vigtigt at være opmærksom på, at blå grene med korte nåle nødvendigikke passer ind i en standardsortering tilungdomsgrene, som er den typiske varefraungebevoksninger.

Afhængig af din dyrkning og gødsknings tilgang kan en frøkilde, hvor der erselekteret efter dækkeevne fremfor farve, måske være et bedre valg endFP 623 på demeget magrelokaliteter.

Du kan læse mere om proveniensvalg i nobilis her på Dyrkningsaktuelt eller spørge din lokale skovfoged til råds.

Videncenter for Pyntegrønt | RBJ 2014

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne