Vi tilbyder dig:

Et godt uddannelsessted med god dynamik i en moderne skovadministration med fokus på rådgivning inden for alle felter med tilknytning til skovbrug, biodiversitet og ejendomsværdipleje.

Under praktikken kommer du til at samarbejde med en række dygtige unge skovfogeder med forskellige faglige specialer. Virksomhedspraktikken kan foregå med base på Fyn eller på Sjælland.

I praktikperioden udbetales en mindre månedlig ydelse samt godtgørelse for kørsel i egen bil efter statens takster.

Vi sammensætter et specifikt forløb:

Skovdyrkerforeningen Øerne har en meget bred portefølje, og vi sammensætter et forløb som matcher dine interesser indenfor:

  • Rådgivning og træproduktion.
  • Biodiversitet med afsæt i artsrig driftsskov (vi har en samarbejdsaftale med Zoologisk Have i København).
  • Rådgivning om skovrejsning, biotopplaner, jagt, læhegn, grønne driftsplaner, offentlige skove m.v.
  • Afholdelse af kurser og temadage i tilknytning til ovenstående.
  • Handel med råtræ, flis, planter, juletræer og pyntegrønt, herunder betydelig eksport af pyntegrønt og juletræer.
  • Styring af entreprenøropgaver.
  • Natur-og landskabspleje
  • Produktion af pyntegrønt og juletræer.

Alt sammen med fokus og hovedvægt på høj kvalitet og effektiv eksekvering, så vi sikrer levering af markedets bedste service til vores medlemmer og kunder.

Forventninger til dig:

Vi forventer, at du er udadvendt, god til samarbejde og vægter faglig udvikling højt.

Dertil forventes det, at du stiller egen bil til rådighed.

I øvrigt:

Interesseret?

Så send en kort ansøgning og CV til Skovfoged Bjørn Kruger Vengbkr@skovdyrkerne.dk eller ring med spørgsmål på 25 55 42 06.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Feltet bliver brugt til at sikre at din ansøgning ender hos den rette skovdyrkerforening
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.