For at blive betragtet som en invasiv art, kræves at

Alle tre udsagn passer fint på bøgen.

For 4.000 år siden – før landbruget kom til Danmark – var Danmark et skovland med eg, lind og elm som de dominerende træarter.

Men bøndernes hugst skabte lysninger, og nogle steder blev skovene ligefrem forhuggede. Det passede den sydfra kommende bøg strålende, og den indvandrede i takt med skovenes åbning. Her udkonkurrerede den efterhånden mange steder de gamle skove af eg og lind. De fleste kender vel fra deres biologiundervisning fortællingen om bøgen, der skyggede egen bort (Hør her Carl Ewalds historie om dette – især for børn og barnlige sjæle).

Men den aggressive indvandrer er med årene som bekendt blevet vort nationaltræ. Ifølge den seneste skovtælling har vi i dag 92.000 ha med bøg og kun 67.000 ha med det oprindelige egetræ.

Bøgen kræver pleje eller skovdrift

Ifølge Bent Odgård er bøgen dog ikke nogen ubetinget velsignelse for biodiversiteten i de danske skove. Som nævnt er bunden under bøg oftest ganske mørk – meget mørkere end under egen. Det giver dårlige betingelser for den øvrige flora. Derfor var en af hans konklusioner, at hvis biodiversiteten i en bøgeskov skal opretholdes, så vil der altid skulle skovdrift eller løbende pleje til.

Det moderne mantra om ’Urørt skov’ som løsningen på alle problemer kan derfor ikke bruges i bøgeskoven – og det er vist ellers meningen.

Et eksempel på dette sås i ProSilvas ekskursion til Allindelille Fredskov tidligere på året, hvor Flueblomsten og andre sjældne orkideer trues af den tætte overetage af især bøg. Der skal hugst til. Og gerne slåning i de endnu eksisterende lysninger. At efterlade skoven ’urørt’ vil være en dødsdom over den spændende flora.

Men bøgen trues også

Når man tænker på bøgens udkonkurrering af egen mange steder, så er det ironisk, at også bøgen nu trues af en ny, fræk indvandrer: ahornen eller æren. Dette problem kunne også ses af de besøgende i Allindelille Fredskov, hvor de mange kloge hoveder blev lagt i blød vedrørende, hvordan man standser eller hæmmer ahornens fremgang. Der var ingen klar konklusion. Naturen går sin gang.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne