Vort medlemsblad Skovdyrkeren havde i september 2016 en artikel om Bonderøvens besøg i Nepal, hvor han fortæller om det, han kalder ’håndværksbaseret kundskab’. Som blandt andet indebærer en beskæftigelse med lokal selvforsyning og gammeldags håndværksteknikker.

Programmerne fra hans besøg kan ses de to kommende torsdage på DR1.

Vi ved endnu ikke, om Skovdyrkernes projekt omtales i programmerne. Det drejer sig om et såkaldt ’Life School Center’, oprettet i 2010 i samarbejde med Care Danmark og De Danske Folkehøjskoler.Det blev opført med lokale og bæredygtige materialer –deraf Frank Erichsens interesse.

Centret ledes i dag af et konsortium af 10 lokale NGO’er, hvorafen er den lokale skovdyrkerforening, som vi har støttet. Det fungerersom et demonstrationscenter med læring for unge og gamle istil med de danske højskoler. Fokus er på bæredygtig og miljøbevidstudvikling af det lokale landbrug samt forvaltningenaf de naturressourcer, som mange steder i Nepal er fælleseje,blandt andet skovene i bjergene.

Centret ligger ved floden Jaladh. Her er problemet, at forvoldsom skovhugst i baglandets bjerge forårsager erosion ogdermed følgende aflejring af materiale og oversvømmelser i delandsbyer, som er beliggende i lavlandet længere nede langsfloden.

Centret forsøger at være et bindeled mellem opstrøms- ognedstrøms-beboere, hvor man sammen med de lokale og nationalemyndigheder og de politiske beslutningstagere forsøgerat forbedre forvaltningen af de lokale naturressourcer, blandtandet skovene i bjergene. Centeret har en vigtig rolle i at styrkeden lokale dialog – i håb om, at denne dialog kan forbedrenaturressourceforvaltningen i området.

phi@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne