I vid udstrækning betjener begge organisationer de samme lodsejere. Til rigtig mange landbrug hører også et større eller mindre skovareal. Målet med samarbejdet er effektivt og kvalificeret at kunne tilbyde medlemmerne en totalrådgivning på deres ejendomme.

Bornholms Landbrug tager sig af det landbrugsrelaterede og Skovdyrkerne dækker emneområderne i det åbne land fx biotopforbedrende og æstetiske plantninger, skovbrug, vildt og natur. I byggesager vil der fra landbrugsrådgivernes side særligt blive lagt vægt på også at få helhedsbetragtninger omkring natur og beplantning med i projekteringen.

Skovdyrkerne har et lignende samarbejde med Landboforeningen Gefion på Sjælland.

Som et led i aftalen vil Skovdyrkernes skovfoged på Bornholm Steffen Jørgensen et par gange om ugen være at finde på Kannikegården.

Venlig hilsen

Karsten Raae

Skovrider

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Karsten Raae