Bornholm satser på biomasse som energikilde. Skovdyrkernes skovfoged på Bornholm Steffen Adelsten Jørgensen fortæller til Danmarks radio, at satsningen på flis har betyder, at man på et år har kunnet femdoble produktionen og leveringen af træflis fra 8.000 kubikmeter til 40.000 kubikmeter.

Derudover importeres en tilsvarende mængde – hovedsagelig fra Baltikum, som har et overskud af træ, og som ligger i bekvem sejlafstand fra Bornholm.

Produktionschefen hos Energiselskabet Bornholms Energi og Forsyning, Jan Christensen, siger til Danmarks Radio: ’Det er vigtigt for forsyningssikkerheden, at vi har flere leverandører at trække på. Men vi satser på, at vi i hvert fald i de næste 10 år vil kunne aftage samme mængde lokal træflis’.

Hele idéen om en øget flisanvendelse på øen bygger på en prognose, som Regionskommunen i 2011 bestilte hos Skovdyrkerne.

Godt for skovene

Det er godt for de bornholmske skove, hvor mange stadig trænger til tynding – trods en aktiv indsats gennem de senere år.

Bornholm er den region i Danmark, der har den højeste andel skov. Der findes groft set to typer skov på Bornholm. Dels de gamle naturskove, som blandt andet ligger i øens mange sprækkedale, dels de store plantager med nåleskov, som blev etableret fra omkring år 1800, hvor Hans Rømer blev skovrider på Bornholm. Mange kender nok navnene Almindingen og Paradisbakkerne.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne