Skatteminister Morten Østergaard vil foreslå partierne, at man helt skrotter afgiften inklusive de afgifter på rumvarme, som blev gennemført i VK-regeringens forårspakke i 2009. I praksis betyder det, at der kommer til at mangle afgifter på i alt 15,4 milliarder kr. i perioden 2014-2020.

Han foreslår desuden, at man henter de manglende milliarder ved at dreje på den generelle skatteskrue. Det betyder, at hver dansker i gennemsnit skal betale ekstra 1270 kroner i skat om året. Det er naturligvis beklageligt, men en konsekvens af det mindre afgiftsprovenu, efterhånden som vi går bort fra de hårdt afgiftbelagte brændsler kul og olie.

For skovbruget betyder det

Et lobbyarbejde, som har virket

Vi må langt hen ad vejen takke Skovforeningens kampagne for resultatet. Især brugen af de sociale medier – Facebook. Det er ikke set før. Alene det, at man opnåede i folkemunde og i medierne at få omdøbt den afgift, som politikerne – i øvrigt med et misvisende navn – døbte ’forsyningssikkerhedsafgiften’, til ’brændeafgiften’. Det viser, at den, der kan styre sproget, har megen magt.

Men det er alligevel utroligt, at skovejernes protest over en afgift på et af deres produkter, har kunnet ændre en afgift på 15,6 milliarder. Det var en lille tue, der væltede et meget stort læs.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne