Det er DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Århus Universitet, der kommer med de nye tal, som gengives i bladet Ingeniøren. Der er ikke tale om målinger af forbrændingen i de enkelte ovne, men om beregninger og statistik, blandt andet på grundlag af opgørelse af antallet af brændeovne i et bestemt område (København) suppleret med en interviewundersøgelse blandt brændeovnsejerne.

De nye beregninger viser, at NOx- og partikelforureningen kun udgør 22-23% af, hvad man hidtil har antaget. I København, hvor man hidtil har troet, at brændeovnene stod for mellem 58-64% af udledningen af skadelige partikler, er man nu kommet frem til, at det ’kun’ drejer sig om 20-24%.

Det viser sig – hvad ethvert tænkende menneske hele tiden har sagt sig selv – at hovedsynderen vedrørende partikelforurening i hovedstaden naturligvis er biltrafikken. Københavns teknik- og miljøborgmester har efter undersøgelsen været hurtig til at fastslå, det nu bliver endnu vigtigere at få københavnerne til at tage cyklen i stedet for bilen.

Og vi andre kan trygt fortsætte med at fremstille, sælge og bruge brænde. Som naturligvis skal afbrændes i gode ovne og med rigtig teknik.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne