Hvis det kan påvises, at publikum har forårsaget en brand, kan normalt fås erstatning efter den brand-, tyveri- og hærværksordning, som Naturstyrelsens administrerer.

Skader anmeldes til Naturstyrelsen. Et anmeldelsesskema kan hentes på Åbner eksternt link i et nyt vindueStyrelsens hjemmeside.

Lukning af skoven

Hvis brandfaren i en skov skønnes at være meget stor, kan man ansøge det lokale politi om tilladelse til at lukke skoven. Skilte i den anledning kan fås hos Dansk Skovforening på 3324 4266.

Forsikring af skoven mod brand

Skovdyrkerforeningerne tilbyder sine medlemmer tegning af en billig skovbrandforsikring. Flere oplysninger om denne kan findes på andetsteds på vor hjemmeside.

Per Hilbert
Seniorkonsulent

By: Per Hilbert