Se videoer om tilklipning nederst på siden

Bredderegulering af juletræer sker for at opnå:

Det er afgørende for succesen ved bredderegulering, at resultaterne ikke ødelægges som en konsekvens af et dårligt plantemateriale, dårlige jordbundsforhold (fx vandlidende lokalitet) eller fx klima (frost og udtørring).

Hvis træerne højdereguleres bliver der ofte behov for en generel bredderegulering. Som regel bliver bredderegulering aktuel, hvis træernes bredde er større end højden, når træerne har en højde på 80-100 cm.

Generel fremgangsmåde

  1. Når træerne er omkring 80-100 cm høje anbefales det, at træerne bundklippes, så fremtidig bredderegulering foregår med udgangspunkt i træer med en tydelig stab. Træerne skal efter bundklipningen minimum have 2-3 grenkranse.
  2. Brede og asymmetriske træer grundindklippes – der klippes efter behov 1, 2 eller 3 år tilbage (se under formklipning nedenfor). Man skal være varsom med ikke at lave for smalle træer på dette tidspunkt!
  3. I årene fra grundindklipning og frem til salg foretages skudknibning (se nedenfor). Det er afgørende, at skudknibningen foretages korrekt! Et alternativ til skudknibningen er knoppilning (se nedenfor).

De forskellige former for bredderegulering

Her følger en oversigt over forskellige former for bredderegulering – en nærmere beskrivelse af nogle af dem fås ved at klikke på det første fremhævede ord (kun de understregede).

Formklipning (også kaldet grundindklipning eller forkning) foretages med en grensaks udenfor skudstrækningsperioden – som regel januar-maj. Et til flere års grentilvækst afklippes efterladende en såkaldt tungegren, der kan vokse videre.
Fordelene er, at metoden er enkel, og det kan gøres i en forholdsvis lang og stille periode udenfor det travle forår og høstsæsonen. Ulemperne er, at træet kan få et hængende udseende, og at metoden reducerer grenenes egnethed til at bære lys.
Præstationen for øvede er ca. 100 træer/time ved en gennemsnitlig træhøjde på 1 meter.

Knoppilning foretages også ofte med en saks uden for skudstrækningsperioden – som regel januar-maj. Grenenes endeknop i anden grenkrans afpilles hvert år inden udspring, hvilket fører til, at tungegrenen udvikles i stedet.
Fordelene er, at metoden er enkel og det kan gøres i en forholdsvis lang og stille periode udenfor det travle forår og høstsæsonen. Ulempen er, at træet kan få et hængende udseende, og at metoden reducerer grenenes egnethed til at bære lys.
Præstationen for øvede er 100-150 træer/time ved en gennemsnitlig træhøjde på 1 meter – hurtigst i øverste grenkrans.

Skudafbrækning foretages med hænderne i skudstrækningen (juni-juli). I stedet for afklipning, brækkes grenens unge endeskud af – med ca. samme effekt som ved de 2 ovenstående metoder.
Fordelene er, at metoden er hurtig og modsat ovennævnte ikke efterlader sig klippear. Ulemperne er, at man færdes i kulturen i den sårbare udsprings- og skudstrækningsperiode, samt det skal foretages inden for et kort tidsrum. Desuden kan træet få et hængende udseende samt en reduceret egnethed til at bære lys.
Præstationen for øvede er 200-400 træer/time ved en gennemsnitlig træhøjde på 1 meter – hurtigst i øverste grenkrans.

Skudknibning foretages med fingrene i begyndelsen af skudstrækningen (juni) – når de nye skud er 1-5 cm og før, de får ’midterskilning’. De nye pølseformede skud nippes/brækkes af 2/3 inde på skuddet. Der dannes knopper hvor skuddene knibes, hvilket giver tætte og fyldige træer.
Fordelene er, at metoden er hurtig og modsat ovennævnte ikke efterlader sig klippear. Træet får et naturligt udseende, og metoden efterlader – som den eneste af de her nævnte – en gren, der kan bære lys! Ulemperne er, at man færdes i kulturen i den sårbare udspringsperiode, samt at det skal foretages inden for et kort tidsrum.
Præstationen for øvede er 200-400 træer/time ved en gennemsnitlig træhøjde på 1 meter – hurtigst i øverste grenkrans.

Tilklipning af alm. træer

Skovdyrkerne præsenterer metoder til formklipning af nordmannsgran juletræer. Der tages udgangspunkt i 4 forskellige metoder, her vises metoden til formklipning af alm. træer.

Metodevalget er med udgangspunkt i at skabe den gode grundform af det enkelte juletræ og højne udbyttet og gennemsnitspris.

Videoer

Oparbejdning af juletræer

Tilklipning af juletræer med fejl

Tilklipning af almindelige træer