Når ukrudtet om få dage rigtig begynder at vokse er det fristende at foretage sine første sprøjtninger. Her bør man afveje effekten. Da en tidlig bredsprøjtning kun vil ramme det tidligt fremspirende ukrudt, vil det typisk give behov for yderligere en sprøjtning inden udspring.

Generelt kan det være en fordel at lade ukrudtet spire frem til en størrelse på 3-5 cm før man sprøjter. Omvendt må man heller ikke lade ukrudtet vokse sig for modstandsdygtigt og heller ikke kommer for tæt på udspringstidspunkt. Her er det vigtigt at læse brugsanvisningen der vedrører tidspunkt for udbringning. Da flere midler har en begrænset udbringningsperiode.

Der kan udbringes en klassisk sprøjtning, med et af de mange godkendte glyphosat baserede midler, men man kan med fordel tilføje et af de godkendte jordmidler baseret på difflufenican. Herunder Quartz og Legacy SC 500. Fordelene ved at iblande jordmiddel er at du får en forlænget effekt som ofte rækker et godt stykke ind i den periode, hvor det ikke er muligt at kemisk renholde.

Der er mange metoder til at renholde sine kulturer og endnu flere midler. Alle behandlinger indebærer en vis risiko for skader, dette især gældende for bredsprøjtninger, og derfor er det vigtigt at man holder sig til anvisningerne på produktet. Bredsprøjtning i juletræerne må kun anbefales i yngre træer og træer som ikke har nået eller når salgbar størrelse i indeværende år.

Eksempler på sprøjtestrategier forår:

Glyphosat+Legacy/QUARTZ April
Accurate
Ultimo april
Accurate udbragt for sent giver nemt svidninger
Accurate+Saracen Ultimo april Ved burresnerre
Logo Primo maj Evt. i kombi med tidlig Quartz/Legacy+Glyphosat
Ronstar Expert+Glyphosat Ultimo april

Læg altid din sprøjtestrategi i samråd med din skovfoged. Flere af de hyppigt anvendte midler til juletræer har kun en godkendelse til mindre anvendelse – det betyder, at man ved anvendelse skal være i besiddelse brugsanvisningen til mindre anvendelse og bruger midlet på eget ansvar.

– VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne