Anvendelse

Buksbom er de af de mindre nichearter, der udnyttes til pyntegrønt. Der er en ret konstant efterspørgsel efter grøntet, som anvendes i dekorationer, håndbuketter og kranse.

Udbredelse

Buksbom gror naturligt i Asien og Vest- og Sydeuropa samt i Mellemamerika. Det er en busk på normalt 2-3 meters højde. Trives dér bedst som undervækst under lyse løvtræer. Der forekommer 40 forskellige arter.

Arter og sorter

Af de 40 arter er kun 2 tilstrækkelig hårdføre i Danmark, dels den storbladede (Buxus sempervirens), dels en mere småbladet art (Buxus microphylla).

Følgende 4 sorter dyrkes i Danmark:

Plantemateriale

Findes langt fra i alle planteskoler. Plantepriser (F 2003) for store klumpplanter var 40-60 kr., men den formeres let vegetativt. Normale udplantningsplanter i 8 cm potter koster ca. 20 kr.

Ved vegetativ formering skæres moderplanterne tilbage om vinteren for at fremme udviklingen af livskraftige skud. Stiklingerne skæres eller rives (med hæl) det følgende år.

Traditionelt foregår skæring og stikning i august-september, men stikning ultimo maj samt juni giver et hurtigere resultat med bedre rodsætning inden vinteren. De forårsstukne stiklinger er for amatører dog sværere at styre gennem en varm sommer (holde på fugten uden at der bliver for varmt).

Stiklingerne er normalt 10-15 cm lange. Alle blade fjernes fra den nederste halvdel af stiklingen. Evt. skæres en 2 cm barkflig af forneden. Sårene dækkes med rodsætningshormon. Stiklingerne sættes i mistbænk, så halvdelen dækkes af jorden. Dæk med plast eller glas, skyg bænken og vand hyppigt. Roddannelsen sker gennem efterår og vinter. Næste forår afhærdes stiklingerne gradvist.

Dyrkning: Teknik og fordringer

Selvom den i sine naturlige udbredelsesområder kan stå ret tørt, dyrkes den bedst på en næringsrig og veldrænet, men stadig fugtig bund. Gerne humusholdig, dvs. iblandet spagnum, hvis muligt. Høj pH (6,5).

Ingen af sorterne må stå vindudsat. Alt for meget læ kan dog give problemer med alger. Den kan vokse i fuld sol og den kan tåle dyb skygge, men væksten bliver for langsom i fuld sol, og der er risioko for, at der fremkommer bronzefarvede blade om efteråret. Dog bliver der for lidt fylde i bladmassen i for dyb skygge. Halvskygge er ideelt, f.eks. under en ældre egebestand eller en anden lystræart på stor afstand. Vanding i tørre perioder øger udbyttet.

Planteafstand mellem 1 og 1,5 meter på hver led.

Planterne punktgødes i vækstperioden som nordmannsgranplanter.

Skadevoldere

Produktionen er generet af flere forskellige sygdomme.

De unge planter kan rammes af rodbrand (Phytophthtora parasitica). Undgås ved at sørge for god afdræning på voksestedet.

Voksne planter kan rammes af en svamp, der forårsager grentørre, bleggrønne blade og sorte misfarvninger på skudspidserne (Volutella buxi). Begrænses ved at klippe inficerede grene af.

Buksbumbladloppen (Psylla buxi) suger på de nye skud om foråret med skuddeformationer til følge. Modforanstaltninger kendes ikke.

Endelig generes produktionen tidvis af buksbum galmyggen (Moarthropaplus buxi). Giver blæreagtige opsvulmninger på bladenes undersider sidst på sommeren. Heri lever larven. Den flyver ud næste forår og angriber nye buske. Buxus latifolia synes resistent overfor kendte bekæmpelsesmidler.

Høstmetode og mængder

Som regel kan planterne klippes første gang ved 8-10 års alder. Udbyttet er normalt ½-1½ kg pr. plante pr. år. For at lette høsten holdes plantehøjden på under 2 m ved beskæring.

Der klippes enten 1-2 årige kviste på 20-25 cm eller planterne holdes som en hæk, hvoraf der klippes 30-50 cm lange grene – afhængig af efterspørgselen.

Marked og priser

Der er en ret konstant efterspørgsel på grøntet. Der er højsæson omkring påske og jul, men et forbrug finder sted gennem hele året.

Engrospriserne var i vinteren 2002/03 omkring:

Småbladet buksbom: 7-10 kr./kg (prisoplysninger baseret på få leverancer)

Storbladet buksbom: 20-28 kr./kg.

Buksbom leveres typisk i papir- eller jutesække i kvantum á 5-10, eller som buketter af varierende størrelse.