Foreningen løser maskinskovningsopgaver af meget forskellig karakter. Det hører dog til undtagelserne, at det sker så bynært, som tilfældet var her i sidste uge, hvor en plantning mellem en vej og et boligområde skulle tyndes kraftigt.

Som det ses på billedet, så skulle der langs vejen tages hensyn til forskellige skilte og lige ved siden af dem stå der også en brandhane. På den anden side af skovningsmaskinen står et som afgrænsning til rækkehuset lige ved siden af. Så et våget øje og en sikker hånd til maskinstyringen var helt nødvendig. Der skulle anvendes en specialmaskine, som både kan fælde og transportere træ, for at løse opgaven.

Nogle enkelte sunde og stabile solitærtræer skulle blive stående på området. Al anden bevoksning er blevet lagt i bunker hvor træet skal tørre inden det bliver hugget til brændselsflis. Herefter kan det i den kommende fyringssæson give varme til boliger i Ry.

By: Henrik Buhl