Ulogiske regler gør stål og stenuld grønnere end træ

Beregningerne bag byggematerialers CO2-aftryk er misvisende. Tallene viser, at klimatunge materialer som stål og stenuld er mere grønne end træ. Det spænder ben for byggebranchens grønne omstilling, påpeger branchefolk

Læs mere

Miljøstyrelsen er begyndt løbende at offentliggøre kortlagte §25-skovarealer på Danmarks MIljøportal

Selvom Miljøstyrelsen kun er cirka halvejs færdige med kortlægningen af §25 hos private, er de nu begyndt at lægge udpegede arealer ud på Miljøportalen.

Læs mere

Foreløbige ejendomsvurderinger for skovejendomme bliver udsendt fra næste uge

Den foreløbige vurdering bruges til at beregne ejendomsskatterne for 2024-2025. Der indføres en skatterabat på ejendomsværdiskatten og en maksimal stigningstakst for grundskylden indtil de endelige vurderinger foreligger i løbet af 2025-2026.

Læs mere

Skovdyrkeren nr. 90 er på hjemmesiden nu

Den nyeste udgave af vores medlemsblad 'Skovdyrkeren nr. 90 er nu online. God læselyst

Læs mere

I medvind og modvind gennem 20 ha skovrejsning

Den 31. maj blev årets skovrejsningsarrangement afholdt – denne gang i Lønborg Plantage, hvor marker i tilknytning til den gamle plantage er blevet tilkøbt og omdannet til skov og natur.

Læs mere

Blev din ejendom omkategoriseret til ejerbolig tidligere på året?

I så fald skal du holde øje med, om du har fået en ny foreløbig 2022-ejendomsvurdering. Skov- og landbrugsejendomme, der ikke blev omkategoriseret i foråret, burde først modtage deres foreløbige 2022-vurdering i løbet af oktober-november.

Læs mere

EU’s naturlov får indvirkning på danske skove

Naturloven er nu stemt igennem i parlamentet. Nu skal den behandles af Ministerrådet, EU Kommissionen og dele af parlamentet inden den forventes endeligt vedtaget i løbet af 2024, herefter venter implementering i medlemsstaterne. Skovene er nævnt flere steder i lovteksten.

Læs mere

Ny ansøgningsrunde er åben

Årets tilskudsordning til privat skovrejsning er åben. I år er der sket flere ændringer i ordningen.

Læs mere

Mider i juletræerne

I år har antallet af mider indtil nu været begrænset i de fleste områder, men de begynder nu nogle steder at stige i antal.

Læs mere
Viser 9 af 657