Med den rette topskudsregulering er det muligt at opnå en høj primaprocent.

Onsdag den 20. september 2017, holdte HD2412 evalueringsdag for det nye vækstreguleringsmiddel ConShape. Mange producenter har prøvet at anvende det nye middel, Skovdyrkerne har ligeledes anvendt det i sidste sæson. Fælles er dog at resultaterne har været meget svingende, men konklusionen på ConShape må være, at det ikke altid stopper topskudsvæksten efter 3-6 cm, som det ellers fremgår fra HD2412’s hjemmeside.

Lektor Bjarke Veierskov har lavet målinger efter behandling med ConShape hen over vækståret. Det har han gjort siden 2012. I 2012 blev toppene behandlet den 7. juli og herefter groede de i gennemsnit 1,5 cm. I 2016 blev de behandlet den 26. juni og herefter var tilvæksten i gennemsnit 6 cm. I 2017 blev toppene behandlet den 26. juni og tilvæksten var herefter i gennemsnit 10 cm. Det er dermed noget mere end vi forventede efter forårets præsentationer af produktet. VidenCenter Juletræers målinger har ligeledes vist en gennemsnitlig tilvækst på ca. 10 cm efter behandling. Dette gennemsnit dækker dog over adskillige toppe, der er blevet over 15 cm. Med den strategi der har været lagt op til, hvor træerne skal behandles når de er 25 cm, resulterer det derfor i en del toppe, der bliver 40 cm og over. Dermed er de så lange, at de i næste vækstsæson ikke længere er et primatræ.

Den utilsigtede lange tilvækst, der har været i år og sidste år, skyldes ifølge Steen Sørensen og Bjarke Veierskov vejret, vi har haft i år. Vejret har været kendetegnet med en kølig og våd sommer, hvilket har medført at træerne kun i meget korte perioder har manglet vand og vækstsæsonen har strakt sig langt.
Når virkningen af ConShape er så påvirkelig af vejret, bliver det derfor svært at planlægge, hvornår man skal behandle med det. For hvis man går ned og ruller fra de er 20 cm, og vækståret bliver som i 2012 med 1,5 cm vækst, så får man toppe, der bliver omkring 10 cm for korte.

ConShape er endnu ikke godkendt til brug næste år, dermed er det ikke sikkert, at vi behøver at bekymre os om den fremtidige anvendelse. Sandsynligvis bliver den dog godkendt, så vi kan bruge den til næste sæson. Med de resultater vi har fået i år, vil vi stadig anbefale at anvende ConShape, dog ikke på samme måde som i år. I stedet vil vi anbefale, at man behandler flere gange (2-4 gange) med NAA (Pomoxon Extra) og så bruger ConShape til de hurtigt voksende typer. Desuden skal man vente med at holde sommerferie, til topskudsvæksten er sluttet, så man kan reagere, hvis toppene fortsætter med at gro.

Steen Sørensen arbejder på at udvikle et alternativ til de ruller vi bruger nu. På den måde regner han med, at kunne nedbringe væskemængden og dermed prisen pr. træ.

VidenCenter Juletræer

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne