Skovdyrkerne fortsætter med at servicere og rådgive medlemmerne. Det gælder også i denne tid, hvor hele landet er tvunget ned i gear på grund af corona-restriktioner.

– Vi fortsætter med vores opgaver, og vi overholder de aftaler, vi har indgået med vores medlemmer, siger Peder Dammand, der er skovfoged ved Skovdyrkerne Øerne.

Han gør det klart, at Skovdyrkerne selvfølgelig tager situationen alvorligt og overholder myndighedernes anvisninger. Men skovejere ikke skal frygte, at deres projekter bliver aflyst på grund af corona.

– Sådan som tingene står lige nu, så fortsætter vores aktiviteter som normalt. Vi har ændret vores rutiner en lille smule, men vi fortsætter arbejdet, forsikrer skovfogeden.

Danske savværker kører fortsat

Peder Dammand forklarer blandt andet, at der fortsat er god dansk afsætning af råtræ. Danske savværker kører med normal kapacitet. Det gælder for både nåletræ og løvtræ.

– Det betyder, at vi kan opretholde normal afsætning af skovejernes effekter til danske savværker. Her er der på nuværende tidspunkt ingen ændringer på grund af corona, siger han.

Derfor fortsætter aktiviteterne i skovene.

– Vi fortsætter med at skove. Vi har ikke oplevet entreprenører, som har droslet ned eller sagt nej tak til skovdyrker-projekter på grund af corona, fortæller han.

Samme melding lyder fra Klaus Lindhardtsen, skovfoged i Skovdyrkerne Midt.

– Det hele kører videre ganske uændret. Vi gennemfører de planlagte skovninger. Der er fortsat god afsætning til danske savværker, siger Klaus Lindhardtsen.

De to fagfolk beretter begge om travlhed efter den våde vinter, hvor alt blev sat i stå.

– Nu kan vi i samarbejde med entreprenørerne endelig komme i gang. Entreprenørerne arbejder jo fra deres enkeltmands-kontor i kabinen på deres maskine. Derfor kan arbejdet udføres uden risiko for at smitte andre, siger Peder Dammand.

Skovfoged Peder Dammand opfordrer skovejere med hugstmodne bevoksninger til at kontakte Skovdyrkerne.

– Mit råd er, at hvis skovejerne har hugstmodne bevoksninger, så er det et godt tidspunkt at få lavet aftale om skovning.

– Vores afsætningskanaler er stadig åbne. Priserne er stabile og på et fornuftigt niveau. Vi skover og afsætter gerne træet – også her i corona-tiden, siger skovfoged Peder Dammand.

Læs mere om corona og afsætning af råtræ i det kommende nummer af Skovdyrkeren.

jma@skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne