I Kina skulle savværkerne være startet op igen efter nytår men pga. virusudbruddet holder de lukkede det meste af februar ud. Yderligere opkøb af dansk træ til Kina er således også midlertidigt indstillet. Virusudbruddet udvikler sig løbende, og kommer det ikke snart under kontrol, må der forventes mindre aktivitet på det kinesiske træmarked de kommende måneder.

Skovdyrkerne har alternative afsætningskanaler på de fleste træarter i den nuværende situation.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne