Stormen raser stadig, om end den nu er i aftagende humør.

I løbet af i dag fredag d. 6. december, går vi i gang med at danne os et overblik over skadernes omfang.

Erfaringerne fra stormen d. 28. oktober i det sydlige Danmark viser at det er vigtigt med hurtige og korrekte estimater af stormfald i sådanne situationer. Dette for at sikre erstatning til de skadesramte ejere.

Vi vil derfor bede alle medlemmer om at rapportere til Skovdyrkerne omkring skadernes omfang på den enkelte ejendom, således:

– Omfanget af spredt fald (enkelttræer),

– Omfanget af fladefald,

– Hvorvidt der er tale om knækkede træer eller om træerne er væltet med
rodkage.

HUSK: Oparbejdning af stormfald er yderst risikabelt.

Kontakt din lokale skovfoged hvis du har oplevet stormfald i din skov.

Venlig hilsen

Rasmus Grønborg Bak
Skovrider

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne