Hvis du er udtrukket til at indberette til undersøgelsen, har du nu modtaget et brev fra Danmarks Statistik. I brevet står, hvordan der indberettes. Foreningen kan selvfølgelig også hjælpe dig med indberetningen, hvis du har behov for hjælp hertil. I så fald bedes du tage fat i din skovfoged hurtigst muligt.

Med venlig hilsen

Skovdyrkerne Vestjylland