Danmarks nuværende energipolitik betyder, at forbruget af dansk skovflis falder markant fra 2030 – og forbruget bortfalder stort set helt hen mod 2045.

Samtidig fortsætter forbruget af importeret flis næsten uændret.

Den udvikling får negative konsekvenser for Danmarks grønne omstilling, fastslår partnerskabet Træ Til Energi i et debatindlæg på Altinget.

Den danske flis udgår af markedet, fordi det primært anvendes på de decentrale værker. Her har politikerne sat en effektiv bremse på udbygning og geninvesteringer gennem projektbekendtgørelsen, der regulerer brændselstype i varmeforsyningen.

Dansk flis er et vigtigt biprodukt

Træ til Energi råder til et politisk kursskifte og peger på, at dansk flis spiller en vigtig rolle i landets mange decentrale varmeværker.

Partnerskabet gør opmærksom på, at dansk skovflis er et restprodukt som fremkommer ved produktion af større dimensioner træ. Træ, der skal anvendes i fremtidens bæredygtige byggeri og til møbler med mere.

For at opnå en god kvalitet af dette træ, er det nødvendigt at tynde i bevoksningerne. En del af det udtyndede træ kan alene anvendes til flis.

– Hvis efterspørgslen på flisen forsvinder, bliver plejeomkostningerne i skovene for store. Det kan forårsage mindre og ringere produktion af kvalitetstræ til byggeri- og møbelindustri. Altså træ, der fortrænger energitunge materialer. Dels fordi udtyndingerne ikke foretages rettidigt, og dels fordi skovejerne vil plante færre planter pr. hektar og indstille anvendelsen af hurtigvoksende hjælpetræer, påpeges det i indlægget.

Efterlyser politisk kursskifte

Træ til Energi opfordrer politikerne til at skifte retning og sikre en intelligent anvendelse af træbiomassen.

– Mens vi venter på teknologier til at udnytte biomassen på nye områder, giver det fortsat god mening at bruge dansk bæredygtigt biomasse i de decentrale værker. Derved holdes produktionsapparatet i skovene ved lige og er klar til at håndtere fremtidens vigtige efterspørgsel af biologisk kulstof.

– Den politik, der i øjeblikket føres, driver udviklingen den modsatte vej, til ugunst for klimaet – det er paradoksalt. Men heldigvis er det en systemfejl, som politikerne ret let kan lave om på, skriver Træ til Energi i indlægget.

Debatindlægget kan læses på AltingetÅbner eksternt link i et nyt vindueher.

De særligt interesserede kan grave sig ned i den bagvedliggende analyse, som findes Initierer fildownloadher.

jma@remove-this.skovdyrkerne.dk/ kbh@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne