Redaktøren 30.04.2012

Den seneste tids tørke i USA sætter vores hjemlige skovbrug i perspektiv. En tørke som i øjeblikket præger både landbrug- og plantagedrift i USA illustrerer dette.

I staten Texas, har en usædvanlig langvarig tørke den seneste tidmedført store tab i plantager med fyr, der driveskommecielttil produktion af tømmer.

Tørken iTexasanslås, at være skyld i tab af træer svarende til to års høst. Dette svarer til et samlet tab på ikke mindre end – hold fast – 669 millioner dollars.

Kilde: IWC

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne