Ordningerne er en del af den såkaldte Artikel 68, som støtter særlige miljøtiltag i landbruget. Formålet med at give tilskud til etablering af flerårige energiafgrøder er at fremme produktionen af biomasse, som kan erstatte fossile brændstoffer og på den måde reducere CO2-udledningen. Ordningen skal også bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler.

Du kan søge om tilskud etablering af energiafgrøder, hvis du ejer eller forpagter landbrugsjord i Danmark, og hvis du har landbrugs- eller gartneriproduktion på jorden.

Arealet, du søger tilskud til, skal tilplantes med flerårige energiafgrøder af en af følgende arter: pil, poppel, rødel, ask og hassel. Det er et krav, at poplerne høstes min. hvert 9. år.

Tilskudsmuligheder: ·

Hertil kommer landbrugets enkeltbetalingsordning på ca. 2.240,- kr. pr. ha. Poppel leverer en god økonomi, som kan måle sig med de fleste landbrugsafgrøder. Svenske undersøgelser viser en gennemsnitlig forrentning på over 10 %

Kontakt Skovdyrkerne for nærmere information omkring etablering, dyrkning og økonomi.

Skovdyrkerne er med fra projektering til flisning.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne