Der er mange faktorer der til sammen betyder noget for, om vi får alvorlige stormskader på skoven.

Først og fremmest er der naturligvis vejret – og her drejer det sig ikke bare om ’hvor meget det blæser’, men også, hvor længe det blæser og fra hvilke vindretninger. Når skaderne fra ’Bodil’ i 2013 var så omfattende, var det bl.a. fordi, det blæste usædvanligt længe og fra skiftende vindretninger.

Det betyder også noget, om der er vand i luften – det øger effekten af vindpresset. Det handler heller ikke alene bare om vejret mens det blæser, også vejret forud for selve stormen har betydning – en længere periode med regn giver træerne en dårligere rodfasthed.

Det betyder også noget hvornår det blæser – orkanen ’Allan’ i 2013 kom allerede i oktober, hvor der stadig var blade på løvtræet og nåle på lærketræerne. Det gav skader på træarter, som ellers normalt betragtes som stormfaste.

Endelig betyder skovtilstanden meget. Efter 2013-stormene står vi desværre med mange eksponerede kanter og ret store arealer med bevoksninger, der ikke er kommet sig over det spredte stormfald. Disse arealer er sårbare over for stormfald, og det er da også her vi har set skaderne efter ’Gorm’.

Skaderne er ikke voldsomme eller omfattende – men de er der. Og den faste tommelfingerregel for skadesopgørelse af denne type stormfald er ’at der altid er mere, end man regner med’. Den foreløbige vurdering af det samlede stormfald hos foreningens medlemmer er, at det ’løber op i nogle tusinde kubikmeter’. Heldigvis rammer stormfaldet et fornuftigt træmarked og som den lokale og afgrænsede begivenhed det er, vil det ikke påvirke træmarkedet.

Så konsekvenserne er i første omgang mest, at det er ’grund-træls’ for de berørte ejere – hvoraf de fleste lige er blevet færdige med at rydde op efter 2013-stormene.

Her dagen derpå er fokus på at rydde veje og hegnslinier – men allerede i morgen tidlig starter skovningsmaskinerne på en oprydningsrunde. Hvis der er stormfald på din ejendom og du gerne vil have ryddet op og afsat træet til en fornuftig pris – så kontakt din skovfoged.

Michael Gehlert, skovriderNabobevoksningerne er ustabile efter stormen i 2013 og kanten er særlig udsat.Knækkede træer i randzonen mellem gammelt stormfald og den stående bevoksningMindre grupper af rodvæltede træer.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne