Stormfaldsordningen har været en rigtig god hjælp til danske skovejere, der i 1999, 2005 og igen i 2013 har måttet se årtiers arbejde lagt på gulvet, og store værdier forsvinde.

Samtidig har den været et hit for samfundet, idet ordningen har formået at påvirke træartsvalget i den ønskede retning. Samtidig med, at statskassen er friholdt for omkostningen, der dækkes af et lille tillæg på brandforsikringerne hos alle landets husejere.
Men den gode ordning kan gøres bedre. Blandt andet skabte uklare formuleringer stor usikkerhed i en periode efter stormfaldet i Sønderjylland i oktober 2013, om hvorvidt ordningen kunne træde i kraft. Dette blev (trist nok) kun sikret, fordi vi fik et nyt stort stormfald i december samme år.

Til debatmødet har vi samlet en række medlemmer af Folketinget – bl.a. Hans Christian Schmidt, Venstre, Mike Legart, Konservative og Troels Ravn, Socialdemokratiet. Derudover deltager Niels Iuel Reventlow, formand for Dansk Skovforening.

Detaljeret program kan ses her

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne