Det er planen, at Danmark skal have en ny skovpolitik inden for det næste års tid – det man kalder et nyt ’skovprogram’.

Det seneste skovprogram er fra 2002, og selv om træerne ikke vokser hurtigere end de plejer, så bliver der kortere og kortere imellem, at vi skal have en ny politik for skovene. Alle de mange politiske dagsordner presser sig mere og mere på.

Et centralt spørgsmål er, om vi stadig kan have et flersidigt skovbrug med en rimelig balance mellem produktion/økonomi, natur/biodiversitet og publikumsinteresser, som det er beskrevet i den gældende skovlov. Eller om nogen måske ønsker at rykke denne balance.

På debatmøderne vil Naturstyrelsen holde oplæg om arbejdet med det nye nationale skovprogram.

Efter Naturstyrelsens oplæg er der fri debat. Mødet giver deltagerne en chance for at give udtryk for deres synspunkter, og dermed i bedste fald fåindflydelse på resultatet.

Debatmøderne afholdes således

Efter debatten om skovprogrammet orienterer Dansk Skovforening om følgende punkter:

Tilmelding nødvendig

Møderne er åbne for alle, og der er gratis adgang, kaffe og kage.Vi håber, at så mange af vore medlemmer som muligt vil deltage, således at Skovdyrkernes stemme bliver hørt.

phi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne