I det seneste nummer af bladet Skoven fortsætter debatten om Skov- og Naturstyrelsens drift af statens omkring 100.000 ha skov.

Skovbrugsprofessorerne Bo Larsen og Finn Helles hælder mere benzin på bålet ved at gøre opmærksom på, at Styrelsen slet ikke følger de intentioner, der ligger i deres eget ‘nationale skovprogram’. Blandt andet ved nu at skrive, at ‘træproduktionen er marginal’, at ‘medarbejderne mere skal være beskæftiget med at indramme naturen end at producere træ’, samt at man skal ‘vægte andre hensyn højere end træproduktionen’. Se hele artiklen som fil herunder.

Tidligere statsskovrider Steffen Jørgensen tager som den første embedsmand fra Styrelsen bladet for munden. Han konstaterer, at ordene skov, skovdrift og skovdyrkning tilsyneladende ikke længere findes i Miljøministeriets sprogbrug. At Styrelsens argumentation i sagen ikke holder. At en skovdrift, hvor skovene får lov til at vokse ‘vildt’, ikke fører til produktion af kvalitetstræ. At der ikke bør være tale om et enten-eller i forholdet mellem træproduktion og natur, men om et både-og. Endelig kan Steffen Jørgensen ikke se nogen sammenhæng i, at Styrelsen ikke mere abonnerer på det eneste skovblad, vi har i Danmark (Skoven) til de ansatte. (Eller kan han?). Se hele artiklen som fil herunder.

Endelig får kontorchef Mads Jensen fra Skov- og Naturstyrelsenover 5 sider lov til at forklare Styrelsens position. Bl.a. om, hvordan man genopretter skovene, således at ‘naturen får mere plads’. Artiklen indeholder ikke nogen kommentarer til kritikken af, at den nye drift ikke fører til produktion af kvalitetstræ. Se hele artiklen som fil herunder.

Per Hilbert
Sekretariatsleder
De Danske Skovdyrkerforeninger

Files:
Helles2.pdf
Jorgensen.pdf
MadsJensen.pdf

By: Per Hilbert