Der vil være demonstration af udbringning med forskellige typer af sprøjter og anvendelsen af disse. Ved at tilsætte fluorescerende middel til sprøjtevæsken vil det være muligt at se spredebilledet ved hjælp af UV-lys.

De tre demodage er:

Tirsdag d. 25/09-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00
Christian Jørgensen, Kræmmervejen 22, 8860 Ulstrup

Torsdag d. 27/09-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00
Lars Vittrup-Pedersen, Frørup Landevej 16, 6070 Christiansfeld (indkørsel til højre for huset/nr. 16)

Tirsdag d. 02/10-2018 kl. 16:00 til ca. 21:00
DCTrees/Compac Sjælland, Merløsevej 5, 4296 Nyrup

Alle er velkomne, og der er ingen tilmelding. Der vil være opsat skilte ved indkørslen til arrangementerne.

Programmet ser ud som følgende med omtrentlige tider:

16:00 Velkomst og præsentation

16:10 Evaluering af vækstregulering 2018 v. DJ og HD2412

16:50 Markedsinfo

17:15 Grill-pølser

17:45 Sprøjteteknik, dysevalg, afstandskrav v. DJ og LMO og firmaerne

18:30 Sprøjterne kører i marken

19:15 UV-belysning af de sprøjtede træer

Evaluering af iagttagelserne og debat

21:00 Afslutning

Mere information om arrangementet og samarbejdet kan findes på Danske Juletræers Åbner eksternt link i et nyt vinduehjemmeside.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne