Skovdyrkerne Vestjylland oplever, at bureaukrati og usikkerhed om samspillet mellem tilskud til skovrejsning og landbrugets enkeltbetaling er væsentligt medvirkende til, at interessen falder.

Skovrider Michael Gehlert udtaler til P4Midtvest – Når der er offentlige tilskud, så skal der selvfølgelig være regler og kontrol. Men samspillet mellem reglerne hos Naturstyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen gør det meget vanskeligt for ansøgerne

Læs hele artiklen her: Jordejere opgiver at plante skov

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne