Dagens medier oplyser, at den svenske koncern BillerudKorsnäs nu investerer i en ny kartong-maskine på Gruvön Bruk ved Vänern i Småland. Det bliver den mest moderne i verden, når den står færdig i 2019.

En sådan maskine er 350 meter lang, har en bredde på 8 meter og vejer 17.000 tons. Den koster 5,7 mia. svenske kr., og den vil få en kapacitet på 550.000 tons/år. Den skal erstatte 4 gamle papirmaskiner.

Sammen med en anden maskine på værket regner man med et årligt træforbrug på 2,6 mio. kubikmeter råtræ af nåletræ på Gruvön Bruk. Det svarer omtrent til den samlede nåletræshugst i Danmark. Løvtræ kan slet ikke bruges i denne produktion, fordi løvtræets fibre er for korte.

Og her kommer forklaringen på, at vi ikke bygger et sådant anlæg i Danmark: Rentabel og konkurrencedygtig produktion kræver anlæg af en størrelse, som vi ikke har en chance for at placere i Danmark. Især fordi vi slet ikke har råvarer til det, men også fordi den danske træ- eller skovindustri ikke har den kapital, der skal til.

Mindre papir, mere pap

Den globale udvikling er, at forbruget af printer- og skrivepapir går ned, mens forbruget af emballage går op. I 2007 introduceredes iphone, og det var også året, hvor produktionen af grafisk papir begyndte sit store styrtdyk. Samtidig er behovet for pap-emballage steget i takt med den globale BNP. Blandt andet til vådt indhold som mælk, juice og færdigretter m.m., og til en kraftigt ekspanderende transportsektor og nethandel (hvor mange af årets julegaver har du købt over nettet?).

Så ud over leverancerne til de traditionelle danske savværker, har de danske skovejere kun eksporten samt den heldigvis stigende anvendelse af træflis til opvarmning at sætte deres lid til.

På den lange bane regner vi stadig med en udvikling, hvor træet ikke ’bare’ bruges til afbrænding og til at lave papkasser af, men indgår i en kemisk forædling med henblik på mere avancerede anvendelser. Men de fabrikker, der kommer til at arbejde med det, kommer heller ikke til at ligge i Danmark, men bl.a. i Sverige.

Opens window for sending emailphi@remove-this.skovdyrkerne.dk

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne