Plantning og planter

Inden man bestiller planterne er der mange overvejelser der skal gøres, og de kan i høj grad kan være afgørende for hvor godt et resultat man får ud af anstrengelserne. En af disse er proveniensvalget. Her skal man se på, hvad der tidligere har givet gode træer hos en selv. For provenienserne kan opføre sig forskelligt, alt efter hvilken lokalitet de er plantet på. Hvis man ikke har en proveniens man sværger til, kan det være en god idé, at plante forskellige provenienser for at prøve dem af. Især de forskellige proveniensers udspringstidspunkt, skal man dog være opmærksom på, da det viser, hvor følsomme de er mod forårsfrost.

Når man har valgt proveniens, skal man vælge plante- og rækkeafstand. Vi anbefaler altid at have en rækkeafstand på 1,1 m, for at maskinerne kan køre uden af lave skader på træerne. Derfor er det i planteafstanden, at man skal justere sin plantning. Denne afstand skal besluttes ud fra hvilken strategi, man har med træerne. Vil man tidligt i kulturens levealder sælge små træer, skal man plante tæt. Afstande på 0,7 og 0,8 m er meget almindeligt. Det skal besluttes, om man udelukkende vil tage små træer og derefter plante igen eller man vil tage 50 % som små træer, og lade resten blive store. Alternativt kan man overveje, at plante på stor afstand og satse på at lave store gode træer. Her er planteafstande på 1,2-1,3 m meget almindelig.

Plantetypen skal også overvejes. 2/1 planter er det sikre valg og de kan bedre klare en evt. tørkeperiode. Vælger man i stedet 2/2 kan man nogle gange spare et år af omdriften, da der hurtigere bliver salgbare træer i dem.

Når planterne er bestilt, skal man overveje, hvordan planter skal sættes i jorden. Drejer det sig om mindre arealer eller om indplantningskulturere er en spadeplantning det oplagte valg. Ved større plantninger er en maskinplantning dog at foretrække.

I stedet for en traditionel forårsplanting kan man overveje en sensommerplantning i stedet. Ved en sensommerplantning udnytter man, at nordmannsgraner gror over jorden om foråret og under jorden om efteråret. Så når de bliver plantet i sensommeren gror de fast med det samme og de er klar til at strække sig til foråret. Risikoen kan være en tørkeperiode lige efter plantning. En sensommerplantning stiller udfordringer til logistikken, da planterne skal i jorden inden for 1-2 dage efter at de er modtaget, hvor i mod at planterne kan stå i op til 14 dage i foråret.

Når planterne er modtaget, skal kvaliteten tjekkes, hvis den ikke er tilfredsstillende tages kontakt til leverandøren inden plantning. Fælles for alle planter er, at de skal have en god farve, et godt rod/top forhold, en kraftig rodhals og minimum 3 knopper i toppen.

Ligeledes skal plantningskvaliteten tjekkes. Det er vigtigt, at planterne står godt fast, lige, i den rigtige dybde og at de er blevet håndteret rigtigt under plantningen.

Reparationsklipning

Marts og april måneder er gode tidspunkter for reparationsklipningen. Denne klipning skal rette op på de fejl, som kulturen kan have fået i løbet af årerne. Det kan være f.eks. være fugleskader eller grenfejl. En veludført reparationsklipning kan løfte et træ en klasse op og gøre et usalgbart træ, salgbart igen. Det stiller store krav til manden med håndsaksen, til gengæld kan han/hun med få klip og en grenretter hurtigt tjene sin løn hjem.

Læs mere i vores nye faktablad her.

Nyheden er skrevet af:

Blandet, dyrket skov i efterårsfarver

Skovdyrkerne